Studentski zbor Sveuèilišta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 27.03.2006.
 
 
Novi stari rektor

 


U ponedjeljak 24.04.2006. je u vijeænici Rektorata Sveuèilišta u Splitu održan izbor za novog rektora Sveuèilišta. Kandidati su bili prof. Ivan Paviæ i prof. Slobodan Marko Beroš. Nakon iznošenja programa èlanovi senata pristupili su glasovanju nakon kojeg profesor Ivan Paviæ je postao novi rektor Sveuèilišta u Splitu sa osvojenih 30 glasova naspram 1 za profesora Slobodana Beroša. Tim glasovanjem su èlanovi Senata Sveuèilišta u Splitu pokazali da su zadovoljni radom novog starog rektora u èijem je mandatu pokrenuta gradnja novog kampusa na Visokoj i da odobravaju smjer u kojem on vodi Sveuèilište u Splitu, a to je smjer širenja i napretka te otvaranja novih studija.

photo: Nikola Smerniæ (www.sohosustavi.hr)

 

 

 
kratke vijesti
 24.04.2006.
  > Final party
 24.04.2006.
  > Novi stari rektor
 23.03.2006.
 > Sveuèilište dobiva studentske novine
 22.04.2006.
 > Festival znanosti na Kemijsko-tehnološkom fakultetu
 21.04.2006.
  > Dodijeljena Nagrada Studentskog zbora
 21.04.2006.
  > Otvorena nova zgrada Graðevinsko-arhitektonskog fakulteta
 22.04.2006.
 > Tehnologijada
kratke vijesti
iz sporta
 24.04.2006.
 > Finale košarkaške lige u srijedu
 23.04.2006.
 > 2. prvenstvo splitskog Sveuèilišta u judu
 22.04.2006.
 > FESB osvojio Repiket
 19.04.2006.
 > Regata Sveti Duje 2006.
 19.04.2006.
 > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr