hd porn

Sveučilišna športska udruga

  • O nama

  • Obavijesti

  • Projekti

  • Kontakt

Korijene organiziranih oblika sportskih natjecanja na našem Sveučilištu trebamo tražiti u aktivnostima Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Naime, jedna od temeljnih zadaća Studentskog zbora, od njegovog utemeljenja 1996. godine je poticanje i organiziranje studenata u području kulture i športa. Upravo na tim temeljima, u studenom, 2002. godine osnovan je Odbor za sport Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, kojemu je osnovna djelatnost bila organizacija sportskih manifestacija na našem Sveučilištu.
Odbor za šport pri Studentskom zboru prvo je tijelo koje je pristupilo organiziranju športskih natjecanja na sveučilišnoj razini. Dotad su se, iako rijetko, natjecanja su organizirali pojedinci (studenti Fakulteta PMZ i kineziologije), ali o tome ne postoje službeni podaci.

Jedna od prvih aktivnosti Odbora bila je organizacija Sveučilišnog športskog prvenstva Republike Hrvatske – RESNIK 2003. koje se održalo vremenu od 01. – 04. svibnja 2003. godine na području splitsko-dalmatinske županije (Kaštel Štafilić, Trogir, Solin, Kaštel Sućurac i Split) je. Sudjelovali su 462 studenta sa pet sveučilišta i tri veleučilišta. Održana su natjecanja u sljedećim športovima : mali nogomet, košarka, stolni tenis, šah, veslanje i odbojka. Osim navedene manifestacije Odbor za šport pri Studentskom zboru u tom periodu organizirao je studentsku malonogometnu ligu i studentsko judo prvenstvo, a također u organizaciji odbora za šport određen broj studenata našeg sveučilišta sudjelovao je na različitim državnim i međunarodnim natjecanjima.  Sljedeći iznimno pozitivan trend sveučilišnog sporta, inicijativom studenta zaljubljenika u sport okupljenih oko spomenutog Odbora došlo je do ideje o osnutku samostalne udruge koja će uz pomoć Studentskog zbora voditi brigu o sveučilišnom sportu u našoj sredini.
Uskoro je osnovana Udruga za promicanje i organizaciju sveučilišnih športsko rekreacijskih aktivnosti – Sveučilišna športska udruga. Udruga za promicanje i organizaciju sveučilišnih športsko rekreacijskih aktivnosti – Sveučilišna športska udruga sa radom je započela 01. studenog, 2003. godine.

Sjedište Udruge je u zgradi rektorata Sveučilišta u Splitu (Livanjska 5/II).

Udruga je odmah postala ravnopravni član HSŠS – Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza (Zagreb, Osijek, Rijeka, Karlovac, Dubrovnik) sa pet predstavnika u Skupštini saveza te sa jednim članom u Izvršnom odboru.  Od dana osnutka i učlanjenja u HSŠS Sveučilišna športska udruga je  pokretač svih službenih športskih natjecanja na području Sveučilišta u Splitu.
S obzirom na osnivanje još nekolicine udruga kojima je jedna od djelatnosti, sukladno, njihovim statutima, obavljanje djelatnosti u studentskom sportu, zbog ostvarivanja zajedničkih ciljeva, 21. prosinca 2005. održala se osnivačka skupština Zajednice sveučilišnih športskih udruga – Sveučilišne športske zajednice.

U sklopu dnevnog reda, točka br. 4, 3. sjednice skupštine Sveučilišne športske udruge, održane dana 22. ožujka, 2006. jednoglasno se donosi odluka o istupanju Udruge iz Sveučilišnog športskog saveza. Razlog istupanja Sveučilišne športske udruge iz stalnog članstva Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza je ustupanje mjesta stalnog člana Zajednici sveučilišnih športskih udruga – Sveučilišnoj športskoj zajednici koje je Sveučilišna športska udruga jedna od troje osnivača. Prihvaćanjem tog prijedloga od strane izvršnog odbora HSŠS Sveučilišna športska zajednica postaje krovna organizacija  sporta na Sveučilištu u Splitu. Istovremeno, s promjenom predstavnika Sveučilišta u Splitu u HSŠS, napravljena je i promjena predstavnika sveučilišnog sporta i u Splitskom savezu sportova.  Sukladno novom Zakonu o sportu (N/N 71./06.) Sveučilišna športska zajednica 03.studenog, 2006. mijenja ime u Splitski sveučilišni športski savez.

Sukladno Zakonu o športu i svemu navedenom, službena natjecanja na Sveučilištu u Splitu realizira Splitski sveučilišni športski savez i Sveučilišna športska udruga – članica Splitskog sveučilišnog športskog saveza.

Po naputku Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza i prema, krovnog tijela sveučilišnog športa u Hrvatskoj, športsko – rekreativne manifestacije na Sveučilištu u Splitu dijele se u 5 kategorija :

1. Prvenstva Sveučilišta u Splitu podrazumijevaju natjecanja između fakulteta našeg Sveučilišta pri čemu pobjednik postaje prvak Sveučilišta za tu akademsku godinu. Ta natjecanja realiziraju se kao lige ili turniri. Prvenstva Sveučilišta u Splitu se provode prema Pravilniku za organizaciju i provođenje sportskih prvenstava Sveučilišta u Splitu, Pravilima pojedinih nacionalnih sportskih saveza te posebnim Propozicijama i naputcima organizatora. Spomenuti Pravilnici usuglašen su sa Pravilnicima HSŠS te pravilnicima EUSE (European university sport association).
2. Otvorena prvenstva Sveučilišta u Splitu su natjecanja na kojima, osim fakulteta našeg Sveučilišta, mogu nastupati i fakulteti ostalih sveučilišta. Odličja se dijele za ukupni poredak dok prvak Sveučilišta postaje najbolje plasirana ekipa među splitskim fakultetima. Otvorena prvenstva Sveučilišta u Splitu mogu biti međunarodnog ili nacionalnog karaktera.
Otvorena prvenstva Sveučilišta u Splitu, međunarodna natjecanja i rekreativne aktivnosti otvorenog karaktera ulaze u kalendar natjecanja Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza dok sve ostale kategorije natjecanja, izuzev natjecanja na razini fakulteta, čine kalendar natjecanja Sveučilišta u Splitu.
3. Međunarodna natjecanja podrazumijevaju manifestacije koje se nalaze u EUSA ili FISU kalendaru, a na kojima se natječu sveučilišne ekipe.
4. Rekreativne manifestacije nemaju natjecateljski karakter, a mogu biti internog, nacionalnog ili međunarodnog karaktera.
5. Natjecanja na razini fakulteta koje realiziraju profesori TZK dotičnih fakulteta

Osim organizacije sportskih manifestacija na našem području Splitski sveučilišni športski savez i Sveučilišna športska udruga vode brigu i o nastupima naših studenata, odnosno sveučilišnih ekipa, na svim studentskim natjecanjima u Hrvatskoj kao i mnogobrojnim međunarodnim natjecanjima.

Od natjecanja na području Hrvatske najvažnije je Sveučilišno športsko prvenstvo Republike Hrvatske koje u svake godine organizira Hrvatski sveučilišni športski savez u sljedećim sportovima: košarka (m), mali nogomet (m), rukomet (m, ž), odbojka (m, ž), stolni tenis (m, ž), šah (m, ž), odbojka na pijesku (m, ž) , rukomet (m,ž). Termin održavanja navedenog natjecanja je početak svibnja, a Sveučilište u Splitu će predstavljati ekipe koje će biti formirane od najboljih studenata na prvenstvima našeg sveučilišta u pojedinim sportovima. (Više o Sveučilišnom športskom prvenstvu Hrvatske na www.hsss.hr)
Pobjednici Sveučilišnog prvenstva Hrvatske izboriti će pravo nastupa na Europskim prvenstvima, na kojima svaku zemlju zastupaju njihove najbolje sveučilišne ekipe, odnosno sveučilišta koja su te godine bili prvaci svoje zemlje u pojedinim sportovima. (Više o europskim prvenstvima saznajte na www.eusa.eu )

Kompletno dosadašnje djelovanje Splitskog sveučilišnog športskog saveza i Sveučilišne športske udruge prvi su koraci u ostvarenju našeg krajnjeg cilja; PODIZANJE RAZINE SVEUČILIŠNOG SPORTA NA RAZINU NAJVEČIH  I NAJUGLEDNIJH EUROPSKIH SVEUČILIŠTA. Sportska tradicija koju ima naš Split i ugled koji ima naše sveučilište nas obavezuje da to ostvarimo. Stoga pozivamo sve studente da se jave profesorima tjelesne i zdravstvene kulture na svojim fakultetima te da se aktivno uključe u neke od spomenutih sportskih natjecanja na sveučilištu.

CILJEVI ŠPORTSKIH NATJECANJA STUDENATA

Ciljevi održavanja športskih natjecanja studenata se mogu koncipirati u nekoliko interesnih sfera. Interes pojedinog studenta, grupe pa do interesa svih studenata Republike Hrvatske.
Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i prerastanja juniorskih kategorija u sportu veliki broj mladih prestaje se baviti sportom. Takvo stanje je posebno izraženo upravo u našoj sredini; U osnovnoj školi većina djece našeg grada pohađa neku sportsku školu, već u juniorskim kategorijama broj se znatno smanjuje a u seniorskim kategorijama ostaju samo profesionalci, ljudi koji će svoju mladost posvetiti sportu a sve ostale aspekte života privremeno potisnuti u drugi plan. Zašto se mladima upravo u toj dobi tjelesna aktivnost prestaje biti svakodnevnica? Naime, upravo u tom razdoblju, njihove obaveze u obrazovnom sustavu se povećavaju a s druge strane profesionalni nastavak bavljenja sportom zahtjeva više od šest sati treninga dnevno i to je, osim za superiorne iznimke, neuskladivo. Na fakultetu je radom i zalaganjem uspjeh zagarantiran, dok je u sportskoj karijeri uvjetovan nizom čimbenika na koje ne možemo utjecati. Zbog tog razloga većina mladih tjelesno vježbanje stavlja u drugi plan a da zbog nemara sustava praktički i ne upozna amatersku razinu bavljenja sportom. U jednu ruku izvrsnost koja se traži od njih nije zadovoljena, a mogućnost daljnjeg bavljenja amaterskim sportom je minimalna. Naime, materijalno tehnički uvjeti većine sportskih klubova naše sredine su takvi da ne mogu zadovoljiti niti potrebe onih najuspješnijih, pa amatersko bavljenje nekim sportom ili bavljenje s ciljem postizanja rezultata državne i lokalne razine uopće na ulazi u programe rada klubova. Održavanje sportskih aktivnosti na sveučilišnim razinama je način na koji se budućim akademskim građanima omogućuje daljnje bavljenje sportom. Neizostavno je naglasiti važnost bavljenja sportom u izgrađivanju mlade osobe. Sport je ne samo fizički već i društveno koristan, ima i pozitivne psihičke posljedice. Vježbanje doprinosi uravnoteženom emocionalnom stanju stoga može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Bavljenje sportom poboljšava raspoloženje, smanjuje eventualnu depresivnost i društvenu izolaciju, daje čovjeku više samopouzdanja. Čovjek je dinamično biće koje za svoje uspješno funkcioniranje mora odvojiti dio svog dana za fizičku aktivnost i tjelovježbu.

Stvarnost je u potpunosti drugačija. Velika većina studenata cijeli radni dan, a većina i dio dana nakon radnih obaveza provodi sjedeći. Rezultati su poznati. Sve veći broj kardiovaskularnih oboljenja, depresija, pretilosti i drugih bolesti koje su uzročno povezane sa današnjim stilom življenja. Zadatak nas samih pa tako i države trebao bi biti ne samo ukazati populaciji na postojeću činjenicu već i aktivno animirati studente na promjenu stila življenja. Studentima je potrebno ponuditi sadržaje kojih možda ni sami nisu svjesni da postoje, a nalaze im se na dohvat ruke. Za vrijeme studiranja svaki student provede više vremena sjedeći nego u bilo kojoj drugoj aktivnosti. Nakon završenog fakulteta takav stil života iz mladosti odrazit će se na radnu sposobnost koju čine zdravlje, stručnost, vrijednosti i rad. Zdravlje je baza radne sposobnosti, bez zdravlja nema radno sposobnog čovjeka. Stručnost se temelji na znanju i vještinama koje studenti steknu tijekom obrazovanja. Sustav vrijednosti dijelom se treba naučiti bavljenjem sportom. Rad u okolini i upravljanje lakše će se provoditi ukoliko se mlad čovjek bavio timskim sportom. Timski rad u timskom sportu će te dovesti do pobjede. U timskom sportu nije bitna izvrsnost jednog člana ekipe, već same ekipe. Pomaganje suigraču, u budućnosti kolegi na poslu, dovodi do boljeg funkcioniranja sustava. Bavljenje sportom, naravno, iziskuje disciplinu i naporan rad i nosi pozitivan aspekt što doprinosi bržem uklapanju u radnu okolinu i boljim rezultatima rada.

Sport je danas nesumnjivo jedna od najprihvatljivijih i najraširenijih zabava u društvu. Sport je postao životni put za mnoge ljude širom svijeta. Sportom se mlade želi dovesti na pravi put, živjeti zdravo. Sportom protiv droge, nasilja, alkohola, pušenja i ostalih poroka je parola kojom se sve više ljudi služi. Mladi ljudi koji su svakodnevno pod stresom trebaju jedan vid aktivnosti gdje bi svoju negativnu energiju iskoristili na najbolji način.

Kao i profesionalni sportaši, amateri dokaze o svom radu traže na raznim natjecanjima, čime žele pokazati sebi i drugima da njihov rad i trud nije bio uzaludan, da su se ulaganja u njih isplatila. Jer sport je u današnje vrijeme najbolji promotor neke zemlje. A što može biti bolji dokaz o tome koliko je netko uspješan nego medalja s nekog velikog natjecanja. Na svu sreću, natjecanja na kojima se amaterski sportaši mogu natjecati u današnje vrijeme su mnogobrojna, pa čak u razvijenim europskim zemljama i brojnija od onih profesionalnih. Sigurni smo da je san baš svakog sportaša osvojiti jednu takvu medalju. Osim što su uspješni sportaši, također su i uspješni studenti koji uz treninge idu i na fakultet, polažu ispite, rade na više planova, a ne samo na jednom.

Ciljevi koji su zacrtani organizacijom športskih natjecanja studenata :

– promovirati zdravo ponašanje i zdrave stilove života
– promovirati tjelesnu aktivnost kao redovitu svakodnevnu aktivnost
– unaprijediti i promovirati sveučilišni sport kao važan aspekt studentskog života
– povećati atraktivnost sveučilišta i studentskog života u našoj sredini

 

Trenutno nema novih obavijesti.

U akademskoj godini 2011/2011 Sveučilišna športska udruga, sa svojim partnerima, nastojat će organizirati što više natjecanja na našem Sveučilištu kao i nastupiti na što većem broju međunarodnih i nacionalnih natjecanja. (Sveučilišno športsko prvenstvo Hrvatske, veslačke regate u Zagrebu, Dubrovniku, Milanu, Mariboru, Europsko prvenstvo u tenisu, košarci i futsalu)
Kalendar natjecanja u koji se nalazi prilogu i nastupi na spomenutim natjecanjima, biti će realizirani sukladno našim ovogodišnjim financijskim mogućnostima.

Kalendar natjecanja sveučilišnog sporta u akademskoj godini 2010. /2011.

Naziv natjecanja Termin
Otvoreno prvenstvo Sveučilišta u vaterpolu Siječanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u tenisu Siječanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u judu Veljača 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u kuglanju Veljača 2011.
Sveučilišna malonogometna liga Ožujak 2011.
Sveučilišna košarkaška liga Ožujak 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u šahu Travanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u stolnom tenisu Svibanj 2011.
Međunarodna veslačka regata “Sv. Duje” Svibanj 2011.
Otvoreno prvenstvo Sveučilišta u veslanju Svibanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u bridžu Svibanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u badmintonu Svibanj 2011.
Prvenstvo Sveučilišta u odbojci na pijesku /
Dan aerobika Lipanj 2011.
Studentski dan sporta Lipanj 2011.

SVEUČILIŠNA ŠPORTSKA UDRUGA
Domagoj Ugrin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Mob: +385 91 935 5969

SPLITSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ
Toni Gamulin, prof.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Mob: +385 98 359 277

Ured Savez / Udruga:

Livanjska 5
Tel / Fax : +385 21 383 441
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica