Raspored zavr¹nih utakmica studentske ko¹arka¹ke lige 2004.
20.4.2004.
èetvrtfinalne utakmice
11.30 h
PMF
STUDENTSKI DOM
C1 pobjednik
13.00 h
FESB I
FESB II
C2 pobjednik
21.4.2004
èetvrtfinalne utakmice
11.30 h
EKONOMSKI FAKULTET
STRUÈNI STUDIJI
C3 pobjednik
13.00 h
GAF
MEDICINSKI FAKULTET
C4 pobjednik
27.4.2004
polufinalne utakmice
11.30 h
 
D3 – pora¾eni
C1 – C4
D1 pobjednik
13.00 h
 
D4 – pora¾eni
C2 -C3
D2 pobjednik
29.4.2004
utakmica za treæe mjesto i finalna utakmica
11.30 h
D3
D4
13.00 h
D1
D2