Nedjelja, Studeni 21, 2010

Pravni fakultet

Lokacija: prizemlje PF-a Split
Adresa: Domovinskog rata 8
21000 Split
Telefon: 021/ 393-557

Konzultacije Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu u studentskim prostorijama u prizemlju Pravnog fakulteta

Utorkom i četvrtkom 10 – 11h

Tel: 021393 – 557
E – mail: sz.pravst@gmail.com
Facebook grupa
: Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu

 

 


Ante Bačić
Predsjednik SZ-a PF

 

 

Predsjednik Studentkog zbora Pravnog fakulteta u Splitu:
Ante Bačić

Zamjenik predsjednika Studentkog zbora Pravnog fakulteta u Splitu:
Šime Jozipović

Predstavnik Studentkog zbora Pravnog fakulteta u Splitu u Zboru Sveučilišta u Splitu:
Ante Bačić

Zamjenik predstavnika Studentkog zbora Pravnog fakulteta u Splitu u Zbor Sveučilišta u Splitu:
Matko Boban

Studentski pravobranitelj na Pravnom fakultetu u Splitu:
Marko Plejić

 

 


Lista studentskih predstavnika, članova Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Splitu

 

Redni broj

Ime i prezime studenta

Studij

Predstavnik godine

1.

MARKO PERKUŠIĆ

integ. sveučilišni studij

1.

zamjenik

TOMISLAV SESARTIĆ

integ. sveučilišni studij

1.

2.

MARKO PLEJIĆ

integ. sveučilišni studij

2.

zamjenik

DINO PIVAC

integ. sveučilišni studij

2.

3.

ANTE BAČIĆ

integ. sveučilišni studij

3.

zamjenik

MIA NIKOLIĆ

integ. sveučilišni studij

3.

4.

MATKO BOBAN

integ. sveučilišni studij

4.

zamjenik

MARIJA KUNAC

integ. sveučilišni studij

4.

5.

ŠIME JOZIPOVIĆ

integ. sveučilišni studij

5.

zamjenik

MARINA BEŠLIĆ

integ. sveučilišni studij

5.

6.

MILICA KOVAČEVIĆ

stručni upravni studij

1.

zamjenik

PAVICA DUKAN

stručni upravni studij

1.

7.

TONI MARINKOVIĆ

stručni upravni studij

2.

zamjenik

ROBERT BRCANIJA

stručni upravni studij

2.

8.

MARTINA BURČUL

stručni upravni studij

3.

zamjenik

ANA ĆOSIĆ

stručni upravni studij

3.

9.

PETAR BULIĆ

poslijediplomski studiji

1. i 2.

zamjenik

MARKO KLARIĆ

poslijediplomski studiji

1. i 2.

Statut Studentskog Zbora

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu

Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu