PMF  
   

Grgin, Bobeta, Kosoviæ, Gabre, Popoviæ, Stipiæ, ®ivkoviæ, ©keva, Bego, Marunica, Æukoviæ TRENER: Bobeta