Nedjelja, Studeni 21, 2010

Medicinski fakultet

Lokacija: soba 419
Adresa: Šoltanska 2
21000 Split
Telefon: 021/ 557 819

Projekti
Kontakt


Vide Popović
Predsjednik SZ-a MF


Studij Medicina

I. godina Ante Luetić – predstavnik (aluetic@gmail.com)
Ivan Budimir Bekan – zamjenik predstavnika (ivan.bekan@gmail.com)

II. godina Piero Marin Živković – predstavnik (piero.zivkovic@gmail.com)
Hrvoje Vučemilović – zamjenik predstavnika (hrvoje_cool_now@hotmail.com)

III. godina Dino Mirić – predstavnik (dino.miric@gmail.com)
Hrvoje Punda – zamjenik predstavnika

IV. godina Marko Bebek – predstavnik (okram.h6@gmail.com)
Ivana Šegrt – zamjenica predstavnika (isegrt@yahoo.com)

V. godina Zdravko Odak – predstavnik (zdravko_odak@yahoo.com)
Ivana Vlastelica – zamjenica predstavnika (vlasta32956@gmail.com)

VI. godina Vide Popović – predstavnik (videpopovic@yahoo.com)
Joško Božić – zamjenik predstavnika (jobo5k@yahoo.com)

 

Studij Dentalna medicina

I. godina Varis Krehić – predstavnik (variskr@hotmail.com)
Katja Milatić – zamjenica predstavnika (katja.milatic@gmail.com)

II. godina Ana Marija Mišina – predstavnica (anamarija.misina@yahoo.com)
Marko Rajić – zamjenik predstavnice (markorajic0202@yahoo.com)

III. godina Nada Zorica – predstavnica (nada_zorica@yahoo.com)
Željana Biočić – zamjenica predstavnice

 

Stručni studij Sestrinstvo

Antonija Grubar – predstavnica (antonija.grubar@gmail.com)
Neven Petar Budić – zamjenik predstavnice

 

Stručni studij Fiziterapija

Hrvoje Prkić – predstavnik (hrvoje.st@hotmail.com)
Jozo Dilber – zamjenik predstavnika

 

Poslijediplomski studiji

Marina Pehlić – predstavnica (marina.pehlic@mefst.hr)
Mirela Pavičić Ivelja – zamjenica predstavnice (mmarendic@gmail.com)

Statut Studentskog Zbora

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu

Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu