| KINEZIOLOGIJA@SZST poèetna stranica | Vijesti | Dokumenti | Projekti zavoda | Galerije slika | Studentski forum | Kontakt | SZST |

 


DJELATNICI ZAVODA

Zavod za kineziologiju broji 23 stalna djelatnika, te 31 vanjskog suradnika, od kojih su neki i nositelji kolegija. U nastavku je popis svih djelatnika te njihove e-mail adrese. Termine konzultacija možete pronaæi klikom na ovaj link.

STALNI DJELATNICI KOLEGIJ E-MAIL
Ratko Katiæ, dr. sc.
redoviti profesor
Sistematska kineziologija …klik!
Zdenko Kosinac, dr. sc.
izvanredni profesor
Kineziterapija …klik!
Nikola Rausavljeviæ, dr. sc.
izvanredni profesor
OKT, Skijanje …klik!
Josip Babin, dr. sc.
docent
Kineziološka metodika …klik!
Ljerka Srhoj, dr. sc.
docent
Ritmièka gimnastika, Plesovi …klik!
Boris Maleš, dr. sc.
docent
Atletika …klik!
Ljerka Ostojiæ, dr. sc.
docent (50%)
Funckionalna anatomija …klik!
Jadranka Tocilj, dr. sc.
docent (25%)
Kineziološka Fiziologija …klik!
Slavko Trniniæ, dr. sc.
redoviti profesor
Košarka …klik!
Ivo Banoviæ, mr. sc.
viši predavaè
Judo …klik!
Srðan Petriæ, mr. sc.
viši predavaè
Plivanje …klik!
Mladen Marinoviæ, mr. sc.
viši predavaè
Sportovi na vodi …klik!
Ratko Pažanin, dr. sc.
viši predavaè
Kvantitativne metode …klik!
Vatromir Srhoj, dr. sc.
docent
Rukomet …klik!
Slobodan Dragièeviæ, dr. sc.
asistent
Sportska gimnastika …klik!
Nenad Rogulj, dr. sc.
asistent
Rukomet …klik!
Ðurðica Miletiæ, dr. sc.
asistent
Ritmièka gimnastika, Plesovi …klik!
Damir Sekuliæ, dr. sc.
docent
OKT …klik!
Zoran Grgantov, mr. sc.
asistent
Odbojka …klik!
Mario Jelièiæ, mr. sc.
asistent
Košarka …klik!
Frane Žuvela, prof.
asistent
Atletika …klik!
Saša Krstuloviæ, prof.
asistent
Judo …klik!
Sunèica Delaš, prof.
asistent
Sportka gimnastika …klik!
Eli Marušiæ, mr sc.
Ekonomika i marketing sporta …klik!


VANJSKI SURADNICI KOLEGIJ E-MAIL
Fredi Fiorentini, mr. sc. Nogomet  
Lidija Vlahoviæ, prof. Kineziološka metodika …klik!  
Hrvoje Karninèiæ, prof. Hrvanje  
Krešo Koliæ, dr. med. Funkcionalna anatomija  
Jelena Paušiæ, prof. Kineziterapija …klik!  
Željko Barbir, dr. med. Sportska medicina i higijena, Kineziološka antropologija  
Vinko Lozovina, dr. sc., docent Vaterpolo  
Vasja Dragièeviæ, prof. Kineziološka rekreacija  
Tonko Vlak, dr. sc., docent Kineziterapija (izborni program)  
Ivo Lušiæ, dr. sc., docent Kineziterapija (izborni program)  
Drago Ljutiæ, dr. sc.,
izvanredni profesor
Kineziterapija (izborni program)  
Nataša Zeniæ, prof. OKT  
Milan Žvan, dr. sc.,
izvanredni profesor
Skijanje  
Branko Elsner, dr. sc.,
redoviti profesor
Nogomet  
Miran Kondriæ, dr. sc., docent Skijanje, OKT (Izborni program)  
Milan Èoh, dr. sc.,
redoviti profesor
Skijanje  
Marjeta Mišigoj-Durakoviæ,
dr. sc., redoviti profesor
Kineziološka antropologija  
Mladen Mejovšek, dr. sc.,
izvanredni profesor
Biomehanika  
Vladimir Findak, dr. sc.,
redoviti profesor
Kineziološka metodika  
Dragan Milanoviæ, dr. sc.,
redoviti profesor
Teorija treninga  
Zdenko Jajèeviæ, viši predavaè Povijest sporta  
Dušan Metikoš, dr. sc.,
redoviti profesor
OKT  
Željko Hraski, dr. sc., docent Sportska gimnastika  
Kamenka Živèiæ, dr. sc., docent Sportska gimnastika (Ž)  
Nenad Mareliæ, dr. sc., docent Odbojka  
Èedomir Cvetkoviæ, viši predavaè Hrvanje  
Mirna Andrijaševiæ, dr. sc.,
izvanredni profesor
Kineziološka rekreacija  
G.Furjan-Mandiæ, dr. sc., docent Osnovne kineziološke transformacije  
N. Viskiæ-Štalec, dr. sc.,
redoviti profesor
Kvantitativne metode II  
N. Bartoluci, dr. sc.,
redoviti profesor
Ekonomika i marketing sporta  (C) 2003-2004 Zavod za kineziologiju.


  NOVO U VIJESTIMA
> Gymnastika
> USKRS
> Nove galerije slika
> Rasporedi za ljetni semestar
> Studentska
 NOVO U ARHIVI DOKUMENATA
> Raspored javnih predavanja za IV. godinu (Kineziološka metodika II)
> Pravilnik za izradu diplomskog rada
> Odgovori iz kineziološke rekreacije
 STRANICE KOLEGIJA
> Odaberite kolegij:
 NOVO U GALERIJI SLIKA
> Skijanje: Mariborsko pohorje (2. teèaj)
> Skijanje: Mariborsko pohorje (1. teèaj)
> Plivanje, 2.godina 04/05
 ZANIMLJIVI LINKOVI
> Popisi studenata
> Studentski forum
> Raspored korištenja prostorija
> Termini konzultacija
> Uvjeti upisa u višu godinu studija
> Izborni predmeti (usmjerenja)
> Popis djelatnika zavoda
> ON-line udžbenik iz biomehanike
> Pišite nam!
> kineziologija@szst poèetna stranica