Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

06.05.2008
 
NOVOIZABRANI STUDENTSKI ZBOR

 

Cijenjeni studenti, drage kolegice i kolege, primite pozdrave od novoizabranog studentskog zbora.

 

06.05.2008
 
TRI VA®NE ODLUKE

 

Na juèera¹njoj sednici Senata Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu je na zajednièkom sastanku s upravom Sveuèili¹ta uz potporu èlanova Senata dogovorio: 1.) Nastavak studija na diplomskim studijima za sve studente koji planiraju daljnje obrazovanje. (primjena modela FLEKSIBILNIH kvota) 2.) ©kolarine za studente koji studiraju po “starom” programu neæe se poveæavati, tj. ostaju nepromjenjene. 3.) Dr¾ava æe plaæati diplomske studije

 

29.11.2007
 
Otvaranje kulturno sportskog kluba

 

U petak (07.12.2007.) u 10 sati Ministar znanosti, obrazovanja i ¹porta prof. dr. sc. Dragan Primorac sveèano æe otvoriti studentski kulturno sportski klub “Spin” koji se nalazi u sklopu studentskog doma “Spinut” na adresi A.G. Mato¹a 56.

 

28.11.2007
 
Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08

 

Otvoreni su natjeèaji za studentske projekte u ¹k. god. 2007/2008. Natjeèaj natjecaj traje od 27.studenog 2007.do 10. sijecnja 2008., a Povjerenstvo vodi prof.dr.sc. Igor Zanchi, prorektor splitskog Sveuèili¹ta.

Downloadirajte obrazce ovdje.

 

28.11.2007
 
Natjeèaj za potporu podstanara

 

Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata Sveuèili¹ta u Splitu za akad. god. 2007/08., a koji stanuju u privatnom smje¹taju (podstanari)

 

03.07.2007
 
Natjecaj 2007/2008

 


NATJEÈAJ

za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku godinu 2007/2008. za redovite studente sveuèili¹nih i struènih studija Sveuèili¹ta u Splitu.

 

21.03.2007
 
Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.

 

Udruga studenata prehrambene tehnologije, FISEC Split, koja djeluje u sklopu Podru¾nice studentskog zbora na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu Sveuèili¹ta u Splitu, organizira u razdoblju od 22. do 28. travnja, meðunarodnu konferenciju studenata prehrambene tehnologije Europe…

 

09.01.2007
 
Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata

 

Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata Sveuèili¹ta u Splitu za akad. god. 2006/07., a koji stanuju u privatnom smje¹taju (podstanari).

 

 

 
kratke vijesti
 06.05.2008
  > NOVOIZABRANI STUDENTSKI ZBOR
 06.05.2008
  > TRI VA®NE ODLUKE
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
 
(c) sohosustavi.hr