Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu!
Livanjska 5, 21000 Split tel: 021/344-904

Izbornik
Poèetna stranica
Kineziologija
Vijesti
Studentski zbor
Vanjski suradnici
Linkovi
Kontakti
Knjiga gostiju
– – – – – – –
Galerija slika
Forum
Ko¹arka
Chat
SMNL 2004
Knjige
Download
Registracija
Korisnièko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku
Jo¹ niste èlan? Uèlanite se ovdje
 
Poèetna stranica Download

OBRASCI ZA NATJEÈAJ ZA STUDENTSKE PROJEKTE 2005
Autor: Administrator   
Friday, 05 November 2004

SVEUÈILIŠTE U SPLITU
STUDENTSKI ZBOR
P r e d s j e d n i š t v o


U Splitu, 5.11.2004.

SVIM PODRUŽNICAMA
STUDENTSKOG ZBORA

Predmet: NAPUTAK PODRUŽNICAMA U SVEZI NATJEÈAJA ZA 2005.GODINU

Poštovani kolege,

Kako bismo ove godine naš proraèun donijeli ukorak sa državnim te da bi studenti imali što više vremena za izradu kvalitetnih projekata i prikupljanje natjeèajne dokumentacije odluèili smo raspisati Natjeèaj za projekte za 2005. s poèetkom od današnjeg dana. Raspisujemo dva Natjeèaja: “SZ-B” za športske projekte i “SZ-A” za sve ostale. Razlog je vrlo jednostavan – iz Ministarstva nam je signalizirano da æe se športski projekti izdvojiti u zasebnu stavku u državnom proraèunu za 2005. godinu!

Evaluacija svih pristiglih projekata iz oba Natjeèaja, uslijedit æe odmah po njihovom zatvaranju, a prijedlog Proraèuna SZ za 2005. godinu naæi æe se na dnevnom redu Skupštine po usvajanju državnog proraèuna u Saboru. Paralelno, po zatvaranju natjeèaja, uputit æemo resornom ministarstvu zahtjev za poveæenjem proraèunskih izdvajanja za studentske programe u 2005. godini. U sklopu našeg zahtjeva naæi æe se, pored svih namjenskih fondova SZa, i svi zaprimljeni projekti osim onih koji bi zbog eventualnih nepoštivanja propozicija natjeèaja u samom startu bili diskvalificirani. Kako bismo to izbjegli ili barem smanjili na najmanju moguæu mjeru molim Vas da obratite pažnju na slijedeæe:

1. Programi se podnose pod šifrom, a podaci o podnositelju se predaju na Obrascu SZ-1 u zasebnoj zapeèaæenoj omotnici
2. Ukoliko isti podnositelj podnosi više programa dovoljno je jednom popuniti Obrazac SZ-1, a u rubriku ‘’šifra’’ navesti šifre svih programa koje podnosi
3. Svi podaci i dokumentacija koja je u natjeèajima navedena kao obvezna, obvezujuæi su i programi koji pristignu bez istih smatrati æe se nevažeæima te se neæe uzeti u razmatranje
4. Fakultetski programi se dostavljaju vama, do 10. prosinca 2004., a Predsjedništvo vaše podružnice dužno ih je evaluirati do 15. prosinca te sastaviti tablicu prioriteta.
5. Programi se predaju u 5 (pet) tiskanih kopija te na elektronièkom mediju, a svaki podnositelj donosi i jednu zatvorenu omotnicu u kojoj je popunjen Obrazac SZ-1 te dokumentacija vezana za podnositelja
6. Omotnice ne otvarate nego ih, zajedno sa svim pristiglim projektima i tablicom prioriteta (Obrazac SZ-3) predajete u centralu Studentskog zbora do 15. prosinca 2004. u 17.00 sati, zakljuèno.

Molimo Vas, stoga, da o svemu ovome pravovremeno obavijestite vaše studente!

Što se organizacijskog dijela tièe, takoðer, molimo, primite na znanje:

1. Podružnice su dužne na dan primitka izvjesiti Natjeèaje na oglasne ploèe
2. Podružnice su dužne definirati mjesto i vrijeme prikupljanja programa
3. Podružnice su dužne poštovati rokove iz Natjeèaja
4. Podružnice su dužne sastaviti popis prijavljenih programa i listu prioriteta, odnosno popuniti Obrazac SZ-3
5. Podružnice su dužne napraviti dovoljan broj kopija Obrazaca SZ-1 i SZ-2 te ih uèiniti dostupnima svim zainteresiranim studentima

Ukoliko imate bile kakvih nejasnoæa vezano za bilo koji dio natjeèaja ili proceduru njihove provedbe, molimo da nas hitno kontaktirate.

Kako bismo svi zajedno omoguæili da se što više kvalitetnih studentskih radova u 2005. godini financira putem državnog proraèuna, oèekujem od Vas poveæan angažman i uspješnu suradnju te Vam na tome unaprijed zahvaljujem!


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ante Prižmiæ

 

NAPUTAK PODRUŽNICAMA O PROVEDBI NATJEÈAJA

 

DOWNLOAD OBRAZACA

SZ – A

SZ – B

SZ – 1

SZ – 2

SZ – 3

 

za download obrazaca kliknite desnim gumbom na obrazac i odaberite opciju “save target as…”

Zadnji put obnovljeno ( Monday, 08 November 2004 )
Aktualno
Chat

 
Copyright 2000 – 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.