Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu!
Livanjska 5, 21000 Split tel: 021/344-904

Izbornik
Poèetna stranica
Kineziologija
Vijesti
Studentski zbor
Vanjski suradnici
Linkovi
Kontakti
Knjiga gostiju
Galerija slika
– – – – – – –
Forum
Oglasi
Chat
Knjige
Ko¹arka 2005
SMNL 2005
Download
Pretra¾i
Registracija
Korisnièko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku
Jo¹ niste èlan? Uèlanite se ovdje
 
Poèetna stranica Studentski zbor

Studentski zbor
Autor: Administrator   
Friday, 07 May 2004

Studentski zbor Sveuèilišta je nestranaèko i nepolitièko tijelo kojega èine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima Sveuèilišta i visokih uèilišta u sastavu Sveuèilišta. 

Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog uèilišta (fakulteta,sveuèilišta,veleuèilišta) ali i na državnoj i meðunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Svi studenti upisom na fakultet postaju èlanovi Studentskog zbora i kao takav, Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveuèilišta kojem pripada. S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima gdje se svake dvije godine održavaju studentski izbori, Studentski zbor ima i legalitet predstavljati ukupnu studensku populaciju. Prema zakonu, sva visoka uèilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Izbori su se ponavljali svake dvije godine, kao što je i propisano.

Ustroj i djelovanje studentskog zbora Sveuèilišta ureðuju se statutom kojega donosi Predsjedništvo studentskog zbora Sveuèilišta uz suglasnost Upravnog vijeæa Sveuèilišta.

U predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu (ili kako se to jednostavnije u svakodnevnom govoru naziva: predsjedništvo studentskog zbora pojedinog fakulteta) ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. Njihov mandat traje dvije školske godine. Svaka godina bira svog predstavnika i zamjenika. Izmeðu sebe oni biraju predsjednika predsjedništva podružnice studentskog zbora na fakultetu (ili kako se to jednostavnije u svakodnevnom govoru naziva: predsjednika studentskog zbora pojedinog fakulteta). Studentski predstavnici godina ravnopravno s ostalim èlanovima Fakultetskog vijeæa sudjeluju u radu Vijeæa, osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti. Svi predsjednici predsjedništava podružnica studentskog zbora (pojednostavljeno: svi predsjednici studentskih zborova pojedinih fakulteta unutar sveuèilišta) èine skupštinu studentskog zbora sveuèilišta. Oni izmeðu sebe biraju predsjedništvo studentskog zbora sveuèilišta, predsjednika skupštine i druga zakonom i statutom utvrðena tijela.

Zadnji put obnovljeno ( Friday, 07 May 2004 )
Aktualno
Chat
Tko je s nama
Imamo 6 gostiju na stranici

 
Copyright 2000 – 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.