Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu!
Livanjska 5, 21000 Split tel: 021/344-904

Izbornik
Poèetna stranica
Kineziologija
Vijesti
Studentski zbor
Vanjski suradnici
Linkovi
Kontakti
Knjiga gostiju
Galerija slika
– – – – – – –
Forum
Oglasi
Chat
Knjige
Ko¹arka 2005
SMNL 2005
Download
 
Poèetna stranica

ZaposliME
Autor: Mario Cvetkoviæ   
Monday, 21 March 2005

Pod ureðivaèkom rukom mladog tima iz Osijeka, postoji veæ neko vrijeme projekt pod nazivom ZaposliME. Zami¹ljen je (i ostvaren!) kao portal za zapo¹ljavanje, a kao takav nudi brojne moguænosti studentima i poslodavcima. Sve usluge postavljanja oglasa ili pretra¾ivanja baze ¾ivotopisa moguæe su bez ikakve novèane naknade. Uvid u poslove koji vam se nude, mo¾ete od sada pratiti i na na¹im stranicama, a vi¹e o samom projektu proèitajte u nastavku…

Zadnji put obnovljeno ( Monday, 21 March 2005 )
Dalje
Marginalizirani studenti
Autor: Administrator   
Sunday, 20 March 2005
Da li se studenti do¾ivljavaju kao partneri ili ne, te uva¾avaju li se njihovi prijedlozi? Za¹to se sveuèili¹ta boje programa praæenja zapo¹ljavanja diplomiranih studenata? Kakav je polo¾aj studenata uoèi predstojeæe reforme visokog ¹kolstva? Odgovore na ova i druga pitanja potra¾ite u èlanku Dragane Radusinoviæ, objavljenom u Dnevniku 18.03.


Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 20 March 2005 )
Dalje
Mo¾e i bez sistematskoga (SD, 18.03.)
Autor: Administrator   
Saturday, 19 March 2005

Uopæe nema zbora o tome da su sistematski pregledi korisni i preporuèljivi, dapaèe, ali nisu i uvjet bez kojega student ne mo¾e upisati iduæu godinu, kao ¹to su krenule glasine. Sistematski pregledi studenata prve godine nisu obveza i kriterij za upis na drugu godinu studija, ali su u svakom sluèaju preporuèljivi. Istièe to Josip Alajbeg, tajnik Splitskog sveuèili¹ta, opovrgavajuæi, dakle, da su lijeènièki pregledi studenata koje obavljaju specijalisti ¹kolske medicine iz ®upanijskog zavoda za javno zdravstvo eliminatorni uvjet za prelazak u vi¹u nastavnu godinu.

Zadnji put obnovljeno ( Saturday, 19 March 2005 )
Dalje
Ispit na fakultetu do 100 eura (SD, 18.03.)
Autor: Administrator   
Saturday, 19 March 2005

Aktivisti Centra za razvoj demokracije (CERD), Graðanskog otpora nasilju i Plavog planeta, kao ¹to smo i najavili, poèeli su juèer anketiranje Spliæana o mitu i korupciji. S plakatima na leðima i prsima, na kojima se èita: "Graðani detektiraju korupciju. Javnost ima pravo znati kako se tro¹i novac od poreza graðana", ispred zgrade Socijanog i zdravstvenog zaustavljali su prolaznike postavljajuæi im unaprijed sroèena pitanja.

Zadnji put obnovljeno ( Saturday, 19 March 2005 )
Dalje
Za¹to kasne izbori na splitskim fakultetima? (SD, 18.03.)
Autor: Administrator   
Saturday, 19 March 2005

Socijaldemokratska studentska unija Splita upozorila je kako izbori za studentske predstavnike na fakultetskim vijeæima na nekim fakultetima u Splitu nisu odr¾ani iako je zakonski rok za raspisivanje tih izbora bio studeni pro¹le godine. Gojko Èepo, predsjednik SSUST-a, naglasio je kako je najveæi problem ovih izbora slaba informiranost studenata o datumu odr¾avanja izbora, te nedovoljno informiranje bruco¹a o izbornom postupku i njihovu pravu da biraju i budu birani.

Zadnji put obnovljeno ( Saturday, 19 March 2005 )
Dalje
<< Poèetak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeæa > Kraj >>

Rezultati 1 – 9 od 118
Aktualno
Registracija
Korisnièko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku
Jo¹ niste èlan? Uèlanite se ovdje
Pretra¾i
Chat
Tko je s nama
Imamo 2 gostiju na stranici

 
Copyright 2000 – 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.