Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu!
Livanjska 5, 21000 Split tel: 021/344-904
Izbornik
Poèetna stranica
Kineziologija
Vijesti
Studentski zbor
Vanjski suradnici
Linkovi
Kontakti
Knjiga gostiju
Galerija slika
– – – – – – –
Forum
Oglasi
Chat
Knjige
Ko¹arka 2005
SMNL 2005
Download
Regata sv.Duje

Poèetna stranica
FINALE KO©ARKE 2004!
Autor: Administrator
Tuesday, 04 May 2004
Konaèno je i to gotovo. Odigrani su i zadnji susreti studentske ko¹arka¹ke lige 2004.Mjesto radnje splitske Gripe 29.04.2004 u 11.30 sati. U susretu za treæe mjesto sastale su se ekipe FESB I  i Graðevinskog fakulteta.U neizvjesnom susretu na kraju su slavili graðevinari 56:54.No moramo odati priznanje ekipi FESB I koja je jedina kroz skupinu pro¹la bez poraza, ali im je na kraju falilo ono malo sportske sreæe…
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
CUS Milano – veslaèka regata
Autor: Administrator
Friday, 30 April 2004
Veslaèka ekipa osmerca na¹eg sveuèili¹ta nastupila je na tradicionalnoj meðunarodnoj studenskoj regati koja se odr¾ala 24 i 25 travnja u Milanu. Na regati su nastupile najuglednije sveuèili¹ne posade Europe iz ukupno 11 zemalja. Izmeðu ostalih na regati su sudjelovale ekipe Cambridgea i Oxforda. 
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
FINALE SMNL 2004!!!
Autor: Administrator
Wednesday, 28 April 2004
Odigrane zavr¹ne utakmice ¾enske i mu¹ke malonogometne lige, na terenima FESB-a.Pobjednik mu¹kog djela natjecanja je ekipa PMF-a, drugo mjesto je pripalo Pravnom fakultetu, dok je treæe mjesto osvojila ekipa Ekonomskog fakulteta.
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
USKLADIMO TOPLOMJERE…
, poslao M.V.
Monday, 26 April 2004
Dragi studenti, i ostali posjetitelji ovih divnih stranica 🙂     U petak, 30. travnja povodom otvorenja kluba “Kocka” (ex dom mlade¾i) u istom prostoru nastupaju T.B.F. – ovci.   Tko mo¾e, neka doðe 🙂 Upad je 20 kn.
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Izjava KSUH-a
, poslao M.V.
Monday, 26 April 2004
U petak, 16. travnja 2004. godine, predstavnici 40ak studentskih udruga, okupljenih u Koordinaciju studentskih udruga Hrvatske (KSUH), odr¾ali su tiskovnu konferenciju u Net klubu Mama, u Zagrebu, gdje su izjavili da ministar Primorac jo¹ nije uspostavio kontakt sa studentskim udrugama, unatoè njihovim opetovanim pozivima.
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Zavr¹nica natjecanja u studentskoj malonogometnoj i ko¹arka¹koj ligi
, poslao M.V.
Wednesday, 21 April 2004
Studentske lige u¹le su u svoju zavr¹nicu pa vam ovdje donosimo raspored zavr¹nih utakmica…
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Meðunarodni velemajstorski ¹ahovski turnir ”don Ivan Cvitanoviæ”
Autor: Administrator
Wednesday, 21 April 2004

ImageU prostorijama studentskog doma ”Hostel Spinut” od 01.svibnja do 09.svibnja, 2004. godine,u organizaciji ¹ahovskog kluba ”Split” odr¾ava se ¹ahovski turnir koji omoguæuje stjecanje meðunarodnih normi. Organizatori su planirali ”simultanku” u kojoj bi se na¹im studentima ¹ahistima omoguæilo da sjednu nasuprot meðunarodnih velemajstora.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
SVEUÈILI©NO PRVENSTVO HRVATSKE U JUDU, ZAGREB 2004.
, poslao M.V.
Wednesday, 21 April 2004
04. 04. 2004 na Kineziolo¹kom fakultetu u Zagrebu odr¾ano je 4. Sveuèili¹no prvenstvo Republike Hrvatske u judu. Nastupili su studenti i studentice pet Sveuèili¹ta i Veleuèili¹ta, koji su tra¾ili vizu za odlazak na Svjetsko studentsko prvenstvo, koje se odr¾ava od 16. do 19. prosinca u Moskvi.
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Sjednica HSZ-a u Splitu
Autor: Administrator
Thursday, 15 April 2004

Na sinoæ zavr¹enoj sjednici Hrvatskog Studentskog Zbora, koja je trajala punih jedanaest sati (!!!), predstavnici studenata uspjeli su usuglasiti mi¹ljenja i odrediti naèin financiranja. Izbor osobe koja æe obavljati du¾nost predsjednika HSZ-a, odgoðen je za nekih 10ak dana, kada æe se HSZ ponovno sastati.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Treci hrvatski matematicki kongres – najava
, poslao M.V.
Tuesday, 13 April 2004
U Splitu, od 16. do 18. lipnja 2004. godine, u organizaciji Hrvatskog matematièkog dru¹tva, Fakulteta prirodoslovno-matematièkih znanosti i odgojnih podruèja Sveuèili¹ta u Splitu te Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, odr¾ati æe se Treæi hrvatski matematièki
kongres.
Program predviða odr¾avanja plenarnih predavanja, usporednih predavanja i dodjeljivanja nagrade najboljem mladom hrvatskom matematièaru. Za sudionike kongresa osiguran je hotelski smjestaj u hotelu Split i hotelu Marjan.
Znanstveni program se izvodi na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveuèili¹ta u Splitu. 
Detaljnije informacije o samom dogaðaju mo�ete pronaæi na: http://www.pmfst.hr/congress/
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
U SPLITU ODR®AN OKRUGLI STOL U SKLOPU AKCIJE
Autor: M.V.
Thursday, 01 April 2004

Danas, s poèetkom u 11 sati ujutro, u zgradi Rektorata Sveuèili¹ta u Splitu, odr¾an je okrugli stol “Studenti i stipendije”. Sudionici okruglog stola bili su prof. dr. sc. Ivan Paviæ, rektor Sveuèili¹ta u Splitu, prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveuèili¹ta u Splitu, prof. dr. sc. Slavko ©imundiæ, dekan Pravnog fakulteta, dvoje “Top studenata”, Sagita Mirjam Sunara i ®eljko Barièeviæ, zatim Silvestar Krka, èlan Gradskog poglavarstva zadu¾en za prosvjetu, tehnièku kulturu i sport, te predsjednik Uprave NCL Media grupe, Ivo Pukaniæ.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Raspored utakmica sveuèili¹ne ko¹arka¹ke lige
Autor: Marko Vuèiæ
Friday, 19 March 2004
S malim zaka¹njenjem, i uz duboke isprike, donosimo vam raspored ko¹arka¹kih utakmica… Rezultate odigranih kola mo¾ete pogledati ovdje: http://www.szst.hr/kosarka/index.htm
Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Bruco¹ijada ekonomskog fakulteta
Autor: Marko Vuèiæ
Friday, 19 March 2004

Da. Odr¾ana je bruco¹ijada najveæeg splitskog fakulteta. U utorak 16. o¾ujka. U diskoteci Master’s. Mnogo ljudi, ugodan ambijent� ©to bi jo¹ èovjek po¾eljeti mogao?

Ah, da� glazbu. Osim standardnih hitova koji ovih dana haraju svjetskim top ljestvicama, zabavljala nas je i grupa Magazin. Studentska publika je s odu¹evljenjem prihvaæala svaku pjesmu, od starih hitova (kada je veæina nas i¹la jo¹ uvijek u vrtiæ, i nije znala zavezati cipele), pa do najnovijih uradaka tandema Huljiæ/Huljiæ. Jelena Rozga privlaèila je svojom elegantom pojavom poglede velike veæine prisutnih. Zabava je trajala do ranih jutarnjih sati, kada smo se sjetili, da “sutra je novi dan, i ¾ivot teèe”. Slike sa veèeri mo¾ete pogledati u galeriji slika.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Hoæe li Ime ru¾e doæi glave izdavaèima?
Autor: Marko Vuèiæ
Monday, 15 March 2004

ZAGREB – “Prvi globalistièki val u hrvatskoj kulturi dogodio se u utorak – akcija Jutarnjeg lista i najavljena akcija Veèernjeg lista èisti su marketing u kojem je, èini se, sve dopu¹teno ako dolazi sa Zapada”, izjavio je direktor Nakladnoga zavoda Matice hrvatske Niko Vidoviæ, upitan da komentira potez Jutarnjeg lista, koji je èitateljima darovao roman Ime ru¾e Umberta Eca.
“U nedostatku zakonskih propisa o knjizi u¹li smo u kaos”, ocijenio je Vidoviæ, rekav¹i da se na hrvatskom tr¾i¹tu, na kojem se mo¾e prodati najvi¹e tisuæu primjeraka pojedine knjige na godinu, pa bio to i nobelovac, sada prodaje, daruje i dampin¹kim cijenama nudi prodaja vi¹e od 150.000 primjeraka knjige, ¹to je 150 puta vi¹e.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
Nogomet…
Autor: Marko Vuèiæ
Tuesday, 09 March 2004

Ovaj najpopularniji sport uskoro æe ponovno postati aktivan i na na¹em Sveuèili¹tu.Naime, 17. o¾ujka (dan nakon poèetka ko¹arka¹ke lige :), odigrati æe se prvi susreti Studentske malonogometne lige. Susreti æe se odigravati srijedom i petkom, tako da studenti koji ¾ele pratiti i ko¹arka¹ke i nogometne utakmice, neæe biti sprijeèeni.

Zadnji put obnovljeno ( Sunday, 19 December 2004 )
Dalje
<< Poèetak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeæa > Kraj >>

Rezultati 106 – 121 od 121
Ankete
Da li je Sveuèili¹te u Splitu u stanju od iduæe akad.godine kvalitetno realizirati bolonjski proces?
Aktualno
Registracija
Korisnièko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku
Jo¹ niste èlan? Uèlanite se ovdje
Pretra¾i
Chat
Tko je s nama
Imamo 5 gostiju na stranici