Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu!
Livanjska 5, 21000 Split tel: 021/344-904

Izbornik
Poèetna stranica
Kineziologija
Vijesti
Studentski zbor
Vanjski suradnici
Linkovi
Kontakti
Knjiga gostiju
Galerija slika
– – – – – – –
Forum
Oglasi
Chat
Knjige
Ko¹arka 2005
SMNL 2005
Download
Regata sv.Duje
 
Poèetna stranica

Zavr¹en Festival hrvatske drame i autorskog kazali¹ta – Maruliæevi dani
Autor: Matea Æuku¹iæ   
Monday, 02 May 2005

Ovogodi¹nja natjecateljska smotra uprizorenih hrvatskih tekstova – Maruliæevi dani kraju je privedena  29. travnja dodjelom nagrada ”Marul”. Na 15-om Festivalu hrvatske drame i autorskog kazali¹ta u konkurenciji se na¹lo 11 predstava od kojih su dvije bile u izvedbi inozemnih kazali¹ta. Iako je princip odabira sudionika na Maruliæevim danima, vjerojatno, prvenstveno bio kvalitetan dramski tekst predstave-kandidati za festivalske nagrade bile su u izvedbi tek triju domaæih kazali¹nih centara. Zagreb, neosporivo i nesumnjivo, (bilo zbog centralnog ili financijskog karaktera) ima ponajvi¹e u Hrvatskoj razvijenu kazali¹nu scenu. Ipak, za¹to pravo primata uvijek imaju veæe kazali¹ne kuæe? ©teta je ¹to splitska publika veæ umorna od istih glumaèkih postava (èak i uz s vremena na vrijeme  dobro odraðen posao) uz velika ostvarenja metropolitskih ansamblova barem na Maruliæevim danima  nije bila u prilici vidjeti i rad primjerice Po¾e¹kog, Osjeèkog, Dubrovaèkog ili Zadarskog glumi¹ta.

Zadnji put obnovljeno ( Monday, 02 May 2005 )
Dalje
Studentski dani @ FESB
Autor: Administrator   
Monday, 30 May 2005

Od 30. svibnja do 4. lipnja, pod inicijativom studenata FESB-a, Udruge biv¹ih studenata FESB-a, Studentskog zbora i meðunarodne studentske udruge I.A.E.S.T.E., odr¾avaju se "Studentski dani". "Studentski dani" je manifestacija s ciljem povezivanja i dru¾enja studenata u sportskim i kulturnim aktivnostima, prikazivanja nastavnih, struènih i dru¹tvenih aktivnosti u protekloj godini radi ¹to boljeg upoznavanja s ostalim obrazovnim, struènim i privrednim subjektima u ¹irem okru¾enju.

Cijeli program mo¾ete downloadati ovdje program.doc, a posebno bi skrenulio pozornost na "Career Day", koji æe se u èetvrtak odr¾ati u atriju FESB-a od 9 do 16 sati, te diskusiju "Okrugli stol: Studentski ¾ivot u Splitu", s koje oèekujemo donijeti zakljuèke o moguæem unaprijeðenju studentskog ¾ivota i standarda.

Za sve dodatne informacije, javite se na broj telefona 021/305-615 ili e-mailom na adresi studentski.dani@fesb.hr.

Zadnji put obnovljeno ( Monday, 30 May 2005 )
Izabrano novo vodstvo
Autor: Administrator   
Wednesday, 01 June 2005

Dana 29.04.2005. godine temeljem èlanka 7. zakona o Studentskom zboru i Statuta Studentskog zbora Sveuèili¹ta u Splitu, predsjednik Studentskog zbora Sveuèili¹ta u Splitu sazvao je redovitu Izbornu Skup¹tinu.
Dosada¹nji predsjednik Ante Pri¾miæ i njegovi suradnici u svom mandatu Studentski zbor uèinilu su prepoznatljivim, uspostavili izvanrednu suradnju sa gospodom iz Ministarstva, Rektorom i svim fakultetima Sveuèili¹ta u Splitu.

Zadnji put obnovljeno ( Monday, 06 June 2005 )
Dalje
Dekan zbog studenata ili studenti zbog dekana?
Autor: Administrator   
Monday, 13 June 2005

Posljednjih dana, kako doznajemo od studenta PMF-a Sveuèili¹ta u Splitu koji ¾eli ostati anoniman, dogaðaju se stvari koje podsjeæaju, ako ne na nedemokratske, onda na neakademske metode poku¹aja promjene mi¹ljenja.Izbori za dekana ovog fakulteta koji su odr¾ani dana 09.lipnja, 2005. god., gdje su bila dva kandidata za dekana zakljuèeni su neodluènim rezultatom tj. jednakim brojem glasova.Studenti, èlanovi fakultetskog vijeæa, su par dana prije samog izbora odluèili podr¾ati kandidata koji se istaknuo po pitanju podr¾avanja mi¹ljenja studenata.

Dalje
Vijest u zaka¹njenju – sveuèili¹na europska prvenstva
Autor: Administrator   
Tuesday, 23 August 2005

U organizaciji European University Sports Association ovoga ljeta odr¾ana su Sveuèili¹na prvenstva Europe. Kao sveuèili¹ni prvaci studenti na¹eg sveuèili¹ta i èlanovi Sveuèili¹ne ¹portske udruge nastupili su u tri najatraktivnija sveuèili¹na ¹porta; Ko¹arci, veslanju i malom nogometu. Kao i uvijek ponovno mo¾emo biti ponosni…
U Engleskom Cardiffu smo bili treæi iza Njemaèke i Èe¹ke i uzeli broncu u kraljevskoj disciplini ( u novom brodu!!!) dok su u Lattini malonogometa¹i izvrsnom igrom izgubili tek u finalu. Za ko¹arka¹e Poljska nije bila sretna zemlja, ali su udarili dobre temelje da i oni dogodine uzmu medalju.

Zadnji put obnovljeno ( Tuesday, 23 August 2005 )
Dalje
<< Poèetak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeæa > Kraj >>

Rezultati 1 – 9 od 136
Aktualno
Registracija
Korisnièko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku
Jo¹ niste èlan? Uèlanite se ovdje
Pretra¾i
Chat
Tko je s nama
Imamo 8 gostiju na stranici

 
Copyright 2000 – 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.