Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

03.07.2007
 
Natjecaj 2007/2008

 


NATJEÈAJ

za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku godinu 2007/2008. za redovite studente sveuèili¹nih i struènih studija Sveuèili¹ta u Splitu.

 

21.03.2007
 
Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.

 

Udruga studenata prehrambene tehnologije, FISEC Split, koja djeluje u sklopu Podru¾nice studentskog zbora na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu Sveuèili¹ta u Splitu, organizira u razdoblju od 22. do 28. travnja, meðunarodnu konferenciju studenata prehrambene tehnologije Europe…

 

09.01.2007
 
Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata

 

Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata Sveuèili¹ta u Splitu za akad. god. 2006/07., a koji stanuju u privatnom smje¹taju (podstanari).

 

27.11.2006
 
Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 06/07

 

Otvoreni su natjeèaji za studentske projekte u ¹k. god. 2006/2007. Natjeèaji traju do 16.12.2006. Downloadirajte obrazce ovdje.

 

17.11.2006
 
Svjetski dan studenata

 

Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu èestita svim studentima Svjetski dan studenata.

 

31.05.2006
 
OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu

 

«Otvoreni dani», na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu zapoèeti æe u ponedjeljak 5. lipnja u 8 sati. Prva akcija je godi¹nja obnova studentske sobe, «Pituravanje». Svi studenti su pozvani sudjelovati u akciji. U utorak 6. lipnja slijedi akcija pod nazivom …

 

30.05.2006
 
TEHNOLOGIJADA, ©ibenik 2006.

 

U periodu od 7-13. svibnja u ©ibeniku, Solaris, u organizaciji Kemijsko-tehnolo¹kog fakulteta Sveuèili¹ta u Splitu odr¾ana je 10. Tehnologijada, meðunarodno znanstveno- ¹portsko natjecanje s desetogodi¹njom tradicijom. Okupilo se oko 400 sudionika. Sudionici te punopravni èlanovi Tehnologijade su …

 

24.04.2006
 
Final party

 

Studentski Zbor Sveuèili¹ta u Splitu u suradnji s Sveuèili¹nom sportskom udrugom, Studentskim centrom i Povjerenstvom stanara doma povodom zavr¹nice Sveuèili¹nih prvenstava u malom nogometu, ko¹arci, stolnom tenisu, jedrenju i judou organizira veliku proslavu zavr¹nice u èetvrtak 27.06.2006. u holu studentskog doma „Bruno Bu¹iæ“ na kojem æe se odr¾ati dodjela nagrada uz DJ party. Dodjela i party poèinju u 21:00.

 

 

 
kratke vijesti
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
 27.11.2006
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 06/07
 17.11.2006
  > Svjetski dan studenata
 31.05.2006
  > OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr