Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

06.05.2008
 
TRI VA®NE ODLUKE

 Na juèera¹njoj sednici Senata Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu je na zajednièkom sastanku s upravom Sveuèili¹ta uz potporu èlanova Senata dogovorio: 1.) Nastavak studija na diplomskim studijima za sve studente koji planiraju daljnje obrazovanje. (primjena modela FLEKSIBILNIH kvota) 2.) ©kolarine za studente koji studiraju po “starom” programu neæe se poveæavati, tj. ostaju nepromjenjene. 3.) Dr¾ava æe plaæati diplomske studije

 

 

 
kratke vijesti
 06.05.2008
  > NOVOIZABRANI STUDENTSKI ZBOR
 06.05.2008
  > TRI VA®NE ODLUKE
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
 
(c) sohosustavi.hr