Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

06.05.2008
 
NOVOIZABRANI STUDENTSKI ZBOR

 Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu spreman je udovoljiti svim zahtjevima studenata i podr¾ava zahtjeve kolega u Zagrebu koji s pravom tra¾e udovoljavanje istima. Splitski studentski zbor sve zahtjeve studenata rje¹avat æe u direktnom dogovoru s upravom pojedinih fakulteta i rektoratom jer je suradnja sa veæinom dekana odlièna. Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu je u cjelosti apolitièno predstavnièko tijelo i nema namjeru komentirati rad podmlatka politièkih stranaka. Svi oni koji se ¾ele ukljuèiti u rad i pripomoæi u rje¹avanju studentskih problema dobrodo¹li su. Èlanovi studentskog zbora: Petar Razoviæ EFST, Dijana Rapiæ PMF, Matija Prajo KINEZIOLOGIJA, Mate Mijoè FESB, Ana Pajdek GAF, Marijan Kegalj EFST, Josip Zriliæ FESB, Ilijana Deniæ KTF, Marija Plazoniæ CENTAR ZA STUDIJE MORA, Zorana Stapiæ STRUÈNI STUDIJI, Danijel Rajiæ PMF, Stjepan Pavièiæ POMORSKI, Danijel Pilipac MEDICINA, Vide Popoviæ MEDICINA, Ivan Èuliæ PF, Ivan ®aper PF, Andro Gudelj PMF, Jelena Zagora UMJETNIÈKA AKADEMIJA, Orhan Safiæ GAF, ®eljko Ambro¹iæ FF, Marijo Popoviæ KBF, Antonia Baliæ EFST, Kristijan Beèiæ MEDICINA, Nik¹a Jajac GAF

 

 

 
kratke vijesti
 06.05.2008
  > NOVOIZABRANI STUDENTSKI ZBOR
 06.05.2008
  > TRI VA®NE ODLUKE
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
 
(c) sohosustavi.hr