Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

31.05.2006
 
OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu

 «Otvoreni dani», na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu zapoèeti æe u ponedjeljak 5. lipnja u 8 sati. Prva akcija je godi¹nja obnova studentske sobe, «Pituravanje». Svi studenti su pozvani sudjelovati u akciji. U utorak 6. lipnja slijedi akcija pod nazivom «Otvorena vrata». Cilj jakcije je upoznavanje sa studentskim predstavnicim te razvijanje komunikacije. Studentski predstavnici odr¾ati æe kratak pregled dosada¹njeg rada, upoznati studente s programom rada zbora. Svi studenti su pozvani iznijeti kritike, ideje i prijedloge. Zakljuèci iz akcije «Otvorena vrata» biti æe izvje¹eni na oglasnoj ploèi. U sklopu akcije biti æe i sveèano otvaranje otvorene oglasne ploèe u studentskoj sobi na koju svi studenti mogu stavljati zanimljivosti i oglase.

Pripremila: Kristina Radoviæ

 

 

 
kratke vijesti
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr