Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

19.04.2006
 
Finale malonogometne lige

 Dana 19.04.2006. odr¾ano je finale malonogometne lige Sveuèili¹ta u Splitu. U utakmici za 3. mjesto Struèni studiji su se suprotstavili Graðevinsko-arhitektonskom fakultetu. Struèni studiji su poveli i dr¾ala prednost od 2:0 do zadnjih pet minuta kad je GAF izveo golmana i poku¹ao nadoknaditi zaostatak. Igra na sve ili ni¹ta je zavr¹ila 3:2 za Struène studije. Struèni studiji su osvojio 3. mjesto. U finalu su se sreli pro¹logodi¹nji prvak Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet. Utakmica je brzo po¹la lo¹e po „doktore“ koji se nisu mogli oduprijeti raspolo¾enim ekonomistima. Ekonomija je pobijedila 9:2 te postala ponovo prvak Sveuèili¹ta.

photo: Nikola Smerniæ (www.sohosustavi.hr)

 

 

 
kratke vijesti
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr