Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

19.04.2006
 
Regata Sveti Duje 2006.

 Pripreme oko regate Svetog Duje su u punom toku. Odr¾ano je i nekoliko sastanaka organizacijskog odbora na kojima se izradio plan boravka delegacija Oxforda i Cambridgea. Takoðer se razradila marketin¹ka strategija. Cijela manifestacija æe biti popraæena u medijima (televizija, radio). ©to se tièe sponzora oni su manje vi¹e isti kao i pro¹le godine, a i novi donatori su dobrodo¹li…

Predstavljen je plan boravka veslaèkih posada Oxforda i Cambridgea. U èetvrtak 04. svibnja dolazi prvi dio delegacije (studenti) i novinari. Gosti æe se taj dan odmarati i razgledati grad. U petak æe veslaèi poznatih sveuèili¹ta odraditi trening i namje¹tanje èamaca. Nakon toga æe iæi na rafting na Cetini (odr¾avanje rafting utrke Oxford – Cambridge) ili na jedrenje gdje bi se takoðer natjecali. Tokom dana bi stiao i drugi dio engleske delegacije (legende). Naveèer je u planu sveèana veèera s uglednim gostima (predstavnicima grada i ¾upanije). Istog dana (petak) æe se na regatnoj stazi u Spinutu odr¾ati prvenstvo osnovnih i srednjih ¹kola Splitsko – dalmatinske ¾upanije. U subotu eliminacijske utrke fakulteta i sveuèili¹ta zapoèinju u 9 sati. Odmor i ruèak su zakazani za 11 sati. Finala su na rasporedu u popodnevnom terminu, B finala su u 14 h dok je finale u 16 sati. Za vrijeme odr¾avanja regate za natjecatelje, gledatelje i goste æe biti pripremljena hrana i piæe, a u programu je i gostovanja ministra obrazovanja, znanosti i sporta Dragana Primorca. U 20 sati je „tulum“ gdje æe se proglasiti pobjednici, na kojem æe biti poslu¾ena i veèera za sve sudionike regate Svetog duje. Dakle, ako vas ovo nije uvjerilo da u subotu ne doðete u Spinut, onda ni¹ta neæe. Kao ¹lag na torti dolazi utrka legendi Oxforda, Cambridgea i Gusara koja æe se odr¾ati na blagdan za¹titnika Splita, Svetog Dujma, nakon sveèane procesije na splitskoj rivi. Revijalna utrka je zakazana za 17,30sati. Engleski gosti odlaze u ponedjeljak. Svi ste pozvani da budete dio ove veslaèke manifestacije koja æe trajati dva dana, ipak ovakva „fe¹ta“ nije svaki dan.

 

 

 
kratke vijesti
 29.11.2007
  > Otvaranje kulturno sportskog kluba
 28.11.2007
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 07/08
 28.11.2007
  > Natjeèaj za potporu podstanara
 03.07.2007
  > Natjecaj 2007/2008
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr