Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

21.04.2006
 
Dodijeljena Nagrada Studentskog zbora

 Dodijeljena je prva Nagrada Studentskog zbora Sveuèili¹ta u Splitu Mariju Anèiæu za izvanredne ¹portske uspjehe prilikom kojih je promicao i Sveuèili¹te u Splitu. Mario Anèiæ je student Pravnog fakulteta. Prilikom dodjele nagrade koju mu je uruèio predsjednik Studentskog zbora Sveuèili¹ta u Splitu Ivan Peronja uz prisutnost ministra Dragana Primorca izjavio je da se nada da æe ostvariti sliène uspjehe i kao diplomirani pravnik. Takoðer je nabrojao mnoge druge uspje¹ne ¹porta¹e koji su bili splitski studenti: ®eljka Franuloviæa, Antu ®aju, Slavena Biliæa, Ivana Kureta, … Nagrada Studentskog zbora je osnovana s ciljem da oda priznanje i zahvalu studentima Sveuèili¹ta u Splitu koji su svojim iznimnim radom ostavili veliki trag i pomogli promicanju na¹eg Sveuèili¹ta.
photo: Nikola Smerniæ (www.sohosustavi.hr)

 

 

 
kratke vijesti
 17.11.2006
  > Svjetski dan studenata
 31.05.2006
  > OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu
 30.05.2006
  > TEHNOLOGIJADA, ©ibenik 2006.
 24.04.2006
  > Novi stari rektor
 23.04.2006
  > Sveuèili¹te dobiva studentske novine
 23.04.2006
  > 2. prvenstvo splitskog sveuèili¹ta u judu
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr