Studentski zbor Sveuèili¹ta u Splitu, Livanjska 5/II, 21000 Split, tel/fax: 021/344-904
 
 .: naslovna
zadnje galerije
 14.06.2006
 21.04.2006
 21.04.2006
 27.03.2006

23.04.2006
 
Sveuèili¹te dobiva studentske novine

 Studentska udruga „Stop“ pokreæe Sveuèili¹ni tromjeseènik „STOP“ u kojem æe se baviti problemima i pozitivnim stvarima studiranja na Sveuèili¹tu u Splitu. Tra¾e se zainteresirani studenti da uèestvuju u stvaranju novog studentskog lista. Uredni¹tvo se okuplja svake srijede u 18h na FESB-u u prostorijama Studentskog zbora. Ako imate temu, dogaðaj, problem za koji mislite da se treba objaviti javite nam se osobno ili na sustop@net.hr . Svi potencijalni novinari su dobrodo¹li.

 

 

 
kratke vijesti
 21.03.2007
  > Meðunarodna studentska konferencija, FISEC General Assembly 2007.
 09.01.2007
  > Natjeèaj za utvrðivanje prava na potporu za smje¹taj redovitih studenata
 27.11.2006
  > Otvoreni natjeèaji za studentske projekte 06/07
 17.11.2006
  > Svjetski dan studenata
 31.05.2006
  > OTVORENI DANI PODRU®NICE STUDENTSKOG ZBORA na Kemijsko-tehnolo¹kom fakultetu
 30.05.2006
  > TEHNOLOGIJADA, ©ibenik 2006.
kratke vijesti
iz sporta
  24.04.2006
  > Finale ko¹arka¹ke lige u srijedu
  22.04.2006
  > FESB osvojio Repiket
  19.04.2006
  > Regata Sveti Duje 2006.
  19.04.2006
  > Finale malonogometne lige
 
(c) sohosustavi.hr