Po prvi puta nakon dosta vremena na na¹em Sveuèili¹tu, imamo ko¹arka¹ko natjecanje za studente! Inicijatori i organizatori ovog, hvalevrijednog natjecanja su Splitska Sveuèili¹na ©portska udruga i Studentski zbor sveuèili¹ta u Splitu. U utorak, 16. ožujka, poèinju prvi ekipni susreti Studentske ko¹arka¹ke lige. Svi susreti se odigravaju u dvorani ©.C. Gripe, utorkom i èetvrtkom, od 10 do 13 sati. Ulaz je besplatan.  

U natjecanju sudjeluje 12 ekipa:

1. Ekonomija
2. FESB I
3. FESB II
4. Gradevina
5. KTF
6. Medicina
7. PMF
8. Pravo
9. Visoka Pomorska ¹kola
10. Studentski dom
11. Studentski zbor
12. Odjel za strucne studije

  Prvenstvo se odigrava u dvije skupine, u pet kola. Èetiri najbolje ekipe iz svake skupine odlaze u èetvrtfinale PLAY-OFF-a .

Prvenstvo zavr¹ava 29.04. 2004.

Sveèano progla¹enje pobjednika studentske ko¹arka¹ke lige 2004. održat æe se u studentskom domu ” Bruno Bu¹iæ” na prigodnom tulumu, a prve tri momèadi u trajno vlasni¹tvo dobijaju pehar i medalje.

 
 
   
     
   
     
 
Pogledajte listu najboljih strijelaca turnira
1.Lista strijelaca