Najčešća pitanja

Tko čini Studentski zbor Sveučilišta?
Studentski zbor Sveučilišta čine svi predsjednici Studentskih zborova podružnica i članovi Sveučilišne liste. Mandat svakog člana traje dvije godine. Svaki član može biti izabran najviše u dva mandata.

Koje su temeljne zadaće Studentskog zbora?

Temeljne zadaće Studentskog zbora su:
-zastupanje studenata, zaštita i unaprijeđenje interesa i dobrobiti studenata i Sveučilišta u cjelini,
-poticanje i organiziranje studenata za aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega, posebno u području kulture u športa,
-suradnja s drugim organizacijama koju unapređuju studentske aktivnosti i interese,
-biranje studentskih predstavnika u Senat, fakultetska vijeće i strukovna vijeća odjela.

Tko su naši predstavnici?
v.d. predsjednika SZ-a, student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta: Ivan Žižić
zamjenica v.d. predsjednika SZ-a, studentica Sveučilišnog studijskog centra za studije mora: Marija Plazonić
član predsjedništva SZ-a, student Građevinsko-arhitektonskog fakulteta: Fabjan Viđak

Ostali članovi:
Ekonomski fakultet: Dane Galić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: Nikola Benja
Pravni fakultet: Ante Bačić
Kineziološki fakultet: Luka Pezelj
Medicinski fakultet: Andrija Babić
Pomorski fakultet: Antonela Žitko
Filozofski fakultet: Mario Šimundić
Kemijsko-tehnološki fakultet: Marko Parat
Umjetnička akademija: Tamara Bilankov
Katoličko-bogoslovni fakultet: Franjo Frankopan Velić
Sveučilišni studijski centar za stručne studije: Koraljka Radić
Sveučilišni studijski centar za forenziku:
Međusveučilišni studij mediteranske poljoprivrede:

Što je studentski pravobranitelj?
Studentski pravobranitelj je osoba na tvom fakultetu kojoj se možeš obratiti ako nisi upoznat sa svojim pravima ili misliš da je došlo do povrede tvojih prava.
Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Tko je studentski pravobranitelj na mom fakultetu?
– Pravni fakultet: Marko Plejić 
– Medicinski fakultet: Ante Mihovilović
– Ekonomski fakultet: Nino Rašić
– Kineziološki fakultet: Luka Pezelj
– Građevinsko-arhitektonski fakultet: Marica Turudić
– Filozofski fakultet: Tanja Danielov 
– Katoličko bogoslovni fakultet: Franjo Frankopan Velić
– Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: Marin Ajduk
– Kemijsko-tehnološki fakultet  Ante Markovina
– Pomorski fakultet: Marinko Mikulić
– Prirodoslovno matematiči fakultet: Davor Pavičević
– Centar za studije mora: Jerko Hrabar 

Studentski pravobranitelj na Sveučilištu: Ante Bačić

Gdje nas možete naći?

Možete nas naći u novim prostorijama na adresi Ruđera Boškovića bb (iznad športskih terena pored FESB-a), poslati nam mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili provjeriti novosti na našoj facebook grupi Studentski zbor Sveučilišta u Splitu.

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica