SKUPINA A   SKUPINA B  
         
 
FAKULTET
SLIKA MOMÈADI
FESB I
STRUÈNI STUDIJ
PMF
MEDICINSKI FAKULTET
pogledajte
PRAVNI FAKULTET
KTF
 
FAKULTET
SLIKA MOMÈADI
Graðevinski fakultet (GAF)
pogledajte
Studentski dom
FESB II
Ekonomski fakultet
Pomorski fakultet
pogledajte
Studentski zbor
pogledajte