hd porn

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

 

Na temelju čl. 6 stavka 1. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine” br. 71/07) i čl. 35 Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, a odluke Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu objavljuje se,

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor Predsjednika Studentskog zbora

 

Sveučilišta u Splitu

I.

(1) Studentski zbor Sveučilišta u Splitu pokreće postupak izbora predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, u cilju kontinuiteta rada, funkcioniranja, zakonske i statutarne obveze Studentskog zbora na Sveučilištu u Splitu.

II.

(1) Studentski zbor Sveučilišta u Splitu ima svog predsjednika kojeg izabire Studentski zbor Sveučilišta u Splitu na vrijeme od jedne akademske godine, sukladno Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Mandat predsjednika Studentskog zbora može se jednom ponoviti.

(2) Za predsjednika Studentskog zbora može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

(3) Predsjednik Studentskog zbora:

–          priprema, saziva i predsjedava sjednicama Studentskog zbora kao predstavničkog tijela, te priprema i predlaže dnevni red sjednica Studentskog zbora,

–          saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva Studentskog zbora,

–          predlaže Studentskom zboru opće akte Studentskog zbora u skladu s ovim Statutom,

–          predlaže Studentskom zboru koordinatore i članove Odbora,

–          ustrojava i koordinira rad i poslovanje Studentskog zbora,

–          predlaže Studentskom zboru izbor Predsjedništva, tajnika za međunarodnu suradnju Studentskog zbora i tajnika Studentskog zbora,

–          osniva i imenuje povjerenstva za obavljanje poslova iz svog djelokruga, a broj članova povjerenstva i djelokrug rada Predsjednik određuje odlukom o imenovanju povjerenstva.

–          ima pravo poduzimati pravne radnje u ime i za račun Studentskog zbora do iznosa od 5.000,00 kuna,

–          vodi i izdaje evidencijske knjižice o aktivnostima (po sadržaju, danima i satima aktivnosti) članova Studentskog zbora i drugih studenata koji su od strane Studentskog zbora imenovani/izabrani na dužnosti ili u tijela Studentskog zbora, Sveučilišta ili njegovih sastavnica,

–          po potrebi može odobriti naknadu za rad članovima Studentskog zbora, tajniku, zapisničaru i članovima Odbora,

–          odlučuje i redovito izvještava Studentski zbor o financijskom planu,

–          obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom.

IV.

(1)  Kandidature za Predsjednika Studentskog zbora temeljem javnog natječaja ističu studentske udruge registrirane na Sveučilištu, studentski zborovi sastavnica i neformalne skupine studenata uz 50 potpisa kandidature.

(2)  Pisane i obrazložene kandidature za predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Studentskog zbora (www.szst.hr) i Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr), u pisanom obliku i obvezno sadrže:

–          Životopis (CV) kandidata (preporučljivo u Europass formatu, (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home),

–          Motivacijsko pismo (koje sadrži podatke tko kandidata predlaže, obrazloženje kandidature, te navesti razloge, odnosno istaknuti posebnosti zbog kojih se kandidat prijavljuje)

–          Potvrdu o upisanom studiju, broju ECTS bodova ostvarenih u posljednje dvije godine i statusu studenta na sastavnici

–          Preporuke Studentskih zborova sastavnica, Studentskih udruga i drugih organizacija koje se bave pitanjima i problematikom studenata i mladih (nije obavezno)

(3)  Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

V.

(1)   Kandidature se podnose pismenim putem i dostavljaju se osobno u Rektorat Sveučilišta u Splitu (adresa: Livanjska 5, Split), u ured za nastavu (2.kat) radnim danom od 9:00 – 11:00 h. (uz naznaku „Prijedlog kandidature za Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu“)

(2)  Kandidatura mora sadržavati priložene sve uvjete iz točke IV. ovog poziva (Životopis, Motivacijsko pismo, Potvrdu sastavnice), inače se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i upite možete se obratiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

VI.

 

(1)  Javni poziv objavit će se na web stranicama Studentskog zbora (www.szst.hr) i Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr),

 

VII.

 

(1)  Studentski zbor Sveučilišta u Splitu imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor Predsjednika Studentskog zbora.

(2)  Povjerenstvo ima tri člana koji se biraju iz sastava članova Studentskog zbora i koje je dužno objaviti Poziv za dostavu prijedloga za izbor Predsjednika.

(3)  Na koncu javnog poziva povjerenstvo prikuplja sve pravovaljane prijave i dostavlja ih u roku od 8 dana svim članovima Studentskog zbora.

(4)  Predsjednik ili v.d. predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora u roku od 8 dana od dostave prijedloga i uvrstiti točku Izbora Predsjednika na Dnevni red sjednice

(5)  Na sjednici na kojoj se odlučuje o izboru predsjednika bira se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predsjednika. Povjerenstvo se sastoji od tri člana koji su članovi Studentskog zbora.

(6)  Predsjednik se bira javim ili tajnim glasovanjem većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora kao predstavničkog tijela. Ako ni jedan kandidat nije dobio takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim  brojem  glasova,  smatra  se  izabranim  kandidat  koji  je  dobio  većinu  glasova nazočnih.

(7)  Postupak za izbor predsjednika Studentskog zbora počinje najkasnije 30 dana prije isteka mandata trenutnog Predsjednika, a izbor treba obaviti do kraja mandata trenutnog Predsjednika, osim u slučaju ponavljanja postupka ili u slučaju izbora v.d. predsjednika kada se postupak mora provesti u roku od 3 mjeseca, dok mandat v.d. presjednika traje.

(8)  Ako u prvom krugu glasovanja jedan od kandidata dobije veći broj glasova od ostalih, ali ne i potrebnu većinu glasova, a preostala dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, za kandidate koji dijele drugo mjesto s jednakim brojem glasova organizirat će se dodatni krug glasovanja, nakon kojega kandidat s najvećim brojem glasova, uz kandidata koji je u prvom krugu dobio najveći broj glasova, ide u drugi krug glasovanja. U drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim  brojem  glasova,  smatra  se  izabranim  kandidat  koji  je  dobio  većinu  glasova nazočnih.

(9)  Predsjednik Studentskog zbora za vrijeme trajanja mandata ne smije biti i čelnik studentske udruge ili druge organizacije koja se financira preko Studentskog zbora niti pojedinac čiji se vlastiti programi financiraju preko Studentskog zbora.

(10)               Predsjednik je automatski i član Studentskog zbora s pravom glasa dok mu traje mandat na koji je izabran.

 

 

 

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica