hd porn

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu izborio se za povećanje sredstava za provedbu studentskih projekata

Nakon reakcije Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na cijenu studentskih upisnina i traženje obrazloženja od strane Senata kamo idu ta sredstva, Senat je na sjednici dana 18. rujna 2015. godine donio odluku o osnivanju posebnog povjerenstva čiji je zadatak bio kreiranje prijedloga raspodjele sredstava iz upisnina za više godine studija.

Na 17. sjednici Senata donesena je odluka o raspodjeli sredstava od naplate troškova upisa na višim godinama studija za akademsku godinu 2015./2016., dok je na 19. sjednici 17. prosinca 2015. godine usvojen Pravilnik o raspodjeli sredstava. U usvojenom Pravilniku između ostalih definiranih stavki rezervirano je 150 kuna za potrebe studentskih projekata i programa iz područja kulture, umjetnosti, studentskih medija, znanosti i tehnoloških projekata.Na istoj sjednici imenovano je i Povjerenstvo za raspodjelu sredstava sukladno pravilniku.

Dosadašnja praksa pokazala je kako rezervacija ovih sredstava na razini sastavnica ne daje jednaku mogućnost svim studentima Sveučilišta u Splitu da iskoriste ta sredstva. Manji fakulteti sa manjim brojem studenata tako imaju i manje rezerviranih sredstava za navedene potrebe, te jednako tako i manju mogućnost dobivanja sredstava javljanjem na natječaj na svojoj sastavnici. Sukladno tome, veći fakulteti imaju veću mogućnost, ali i veća sredstava osigurana za ovu namjenu.

Suradnjom Uprave Sveučilišta, članova Senata, sastavnica Sveučilišta, dekana i studentskih predstavnika osigurano je više od 1,3 milijuna dodatnih sredstava za poboljšanje studentskog standarda i aktivizma te održavanje projekata. Sva sredstva koja su do sada bila rezervirana na sastavnicama za potrebe studenata samo tih sastavnica, sada su rezervirana za ovu namjenu i natječaje raspisuje Glavno povjerenstvo. Time je dana jednaka mogućnost svakom studentu Sveučilišta u Splitu da dobije sredstva za svoj projekt.

Za provedbu pojedinih aktivnosti iz članka 3. Pravilnika o raspodjeli sredstava potrebno je imenovati i posebna povjerenstva: Povjerenstvo za kulturne i umjetničke aktivnosti kao i za potrebe sveučilišnih medija, Povjerenstvo za aktivnosti znanstvenih i tehnoloških projekata, te Povjerenstvo za aktivnosti studentskog sporta.

Posebna povjerenstva trebaju odrediti pravila i kriterije o raspodjeli sredstava za pojedine aktivnost, kada to odrede, Glavno povjerenstvo raspisati će natječaj za prijavu projekata.

Ovim putem želimo obavijestiti sve studente i studentske udruge da pripreme projekte i uvjere povjerenstva da upravo njihov projekt zaslužuje biti financiran. 

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica