SZ raspisuje natječaj za studentske programe

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 58. Stavku 1. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu  raspisuje NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA pri Sveučilištu u Splitu za 2012. godinu.

Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 500.000,00 kn (slovima: petsto tisuća kuna).

Rok natječaja: od 17. veljače 2012. godine do 2. ožujka 2012. godine.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Splitu, udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Natječajem će se financirati:
A) Organizacija studentskih susreta
B) Prisustvovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim studentskim susretima
C) Poboljšanje studentskog standarda
D) Organizacija kulturnih, športskih i drugih manifestacija
E) Ostalo

Natječajem se neće financirati:
• Programi udruga, grupa i pojedinaca koji za natječaje Studentskog zbora provedene proteklih godina nisu dostavili račune i opravdali iznos dobiven na natječaju
• udruge i ostale čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu poziciju u državnom proračunu)
• Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti
• Odlazak na stručne događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.)

Programi se zajedno sa popunjenim obrascem P-1 ili P-2 i pripadajućom dokumentacijom zapečaćenim u zasebnoj omotnici, predaju u ured Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. (Ruđera Boškovića bb) radnim danom od 10:00 do 13:00.

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na sam projekt (ponude, predračuni, mišljenja i preporuke projektu…) prilaže se uz tekst projekta i integralni je dio projekta. Obvezatnu dokumentaciju ovoga dijela čine financijski dokumenti (ponude i predračuni), kojima se pravdaju stavke projekta (“Struktura troškova”).

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na samog podnositelja (Rješenja o registraciji, Plan rada i Izvještaj o radu, Financijski  plan projekta, životopis, mišljenja i preporuke podnositelju…) predaje se zajedno sa navedenim Obrascima u zapečaćenoj omotnici.

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka kao i mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice.

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije, te programi koji pristignu nakon isteka zadanih rokova neće se razmatrati.

Kriteriji po kojima će se vršiti evaluacija projekta su sljedeći:
Potpunost dokumentacije, značaj projekta za studente, potpora drugih organizacija i pojedinaca, način promocije radi postizanja medijske vidljivosti projekta, način vidljivosti Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu tijekom trajanja projekta, broj sudionika u programu, razina realizacije (fakultet, sveučilište, državna i međunarodna).

Programi se prijavljuju napisani na računalu u 3 tiskana primjerka, te elektronski zapis na bilo kojem elektroničkom mediju (CD, USB).
Materijal se ne vraća.

Rokovi za predaju programa:

Natječaj je otvoren od 17. veljače 2012. godine do 2. ožujka 2012. godine .

Naknadnih rokova za predaju dokumentacije neće biti.

Rezultati natječaja će biti objavljeni 9. ožujka 2012. godine na stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu – www.szst.hr

Rok za ulaganje žalbe iznosi 5 dana od dana objave rezultata natječaja (do 14. ožujka 2012.). Žalba se u pisanom obliku predaje u ured Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. (Ruđera Boškovića bb) radnim danom od 10:00 do 13:00

O podnesenim žalbama odlučuje žalbena komisija.

Pojedinci, udruge i podružnice studentskog zbora koje su ostvarile pravo na financiranje programa ili projekata, nakon zaključenja žalbenog postupka, potpisuju sa Studentskim zborom Ugovor o pravima i obvezama pri realizaciji programa i projekata.

Napomene:


•    Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir.
•    Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima.
•    Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (www.szst.hr).
•    Studentske udruge ili pojedini studenti koji su ostvarili pravo na sredstva putem javnog natječaja dužni su namjenski trošiti doznačena sredstva ako su namijenjena programima koji su u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i ovim Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
•    Studentske udruge ili pojedini studenti dužni su u roku od 45 dana od realizacije studentskog programa pismenim putem podnijeti izvještaj o realiziranom programu Studentskom zboru.
•    Izvještaj o realiziranom programu podrazumijeva detaljan financijski izvještaj sa preslikama računa te izvještaj o provođenju programa.
•    Eventualna prenamjena sredstava moguća je jedino uz pismenu suglasnost Studentskog zbora kao predstavničkog tijela.
•    U slučaju nepodnošenja izvještaja o realiziranom programu ili prenamjeni odobrenih sredstava putem javnog natječaja bez suglasnosti Studentskog zbora Sveučilišta od strane Studentske udruge ili pojedinog studenta, uz nemogućnost prijave na sljedeći natječaj, Studentski zbor Sveučilišta ima pravo podnošenja kaznene prijave protiv navedenih.
•    Rezultati natječaja će biti objavljeni 9. ožujka 2012. na stranici Studentskog zbora i žalbeni postupak traje do 14. Ožujka 2012.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

p1-obrazac.doc

p2-obrazac.doc

F1 – financijski_plan.xls

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica