Natječaj SZ-a za studentske programe

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ SZ-a za studentske programe pri Sveučilištu za 2011. godinu. Natječaj je otvoren od 14. veljače 2011. godine do 4. ožujka 2011. godine u 15:00 sati.

Natječajem će se financirati:
A) Organizacija studentskih susreta
B) Prisustvo na regionalnim, državnim i međunarodnim studentskim susretima
C) Poboljšanje studentskog standarda
D) Organizacija kulturnih, športskih i drugih manifestacija
E) Ostalo

Natječajem se neće financirati:
• Programi udruga građana koje nisu registrirane kao studentske udruge pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u Splitu i sastavnica Sveučilišta u Splitu.
• Športske udruge i ostale čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu poziciju u državnom proračunu)
• Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dobrovoljnom radu
• Odlazak na stručne događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.)
• Nabava nastavne opreme i pomagala

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Splitu, grupe studenata, studentske udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Programi se zajedno sa popunjenim obrascem P-1 ili P-2 i pripadajućom dokumentacijom zapečaćenim u zasebnoj omotnici, predaju u ured protokola Sveučilišta u Splitu ( Livanjska 5/I ).

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na sam projekt (ponude, predračuni, mišljenja i preporuke projektu…) prilaže se uz tekst projekta i integralni je dio projekta. Obvezatnu dokumentaciju ovoga dijela čine financijski dokumenti (ponude i predračuni), kojima se pravdaju stavke projekta (“Struktura troškova”).

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na samog podnositelja (Rješenja o registraciji, Plan rada i Izvještaj o radu, Financijski  plan projekta, životopis, mišljenja i preporuke podnositelju…) predaje se zajedno sa navedenim Obrascima u zapečaćenoj omotnici.

P1 – OBRAZAC ZA PRIJAVU STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Uz ispunjeni obrazac P1 potrebno je priložiti sljedeće:
• Detaljan opis studentske organizacije
• CV voditelja projekta
• Potvrdu o statusu redovitog studenta pri Sveučilištu u Splitu voditelja projekta, ukoliko je on student
• Obrazac F1 (Detaljan financijski plan)
• Minimalno 2 (dvije) ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti


Uz ispunjeni obrazac P1 preporučeno je priložiti sljedeće:
• Podaci o aktivnosti studentske organizacije
• Primjeri pojavljivanja u medijima
• CV stručnih suradnika

P2 – OBRAZAC ZA PRIJAVU POJEDINCA

Uz ispunjeni obrazac P2 potrebno je priložiti sljedeće:
• CV
• Potvrdu o statusu redovitog studenta pri Sveučilištu u Splitu
• Obrazac F1 (Detaljan financijski plan)
• Minimalno 2 (dvije) ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti

Uz ispunjeni obrazac P2 preporučeno je priložiti sljedeće:

• Podaci o prijašnjoj aktivnosti
• Primjeri pojavljivanja u medijima
• CV stručnih suradnika

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka kao i mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice.

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije, te programi koji pristignu nakon zadanih rokova neće se uzimati u obzir.

Programi se prijavljuju napisani na računalu u 3 tiskana primjerka, te elektronski zapis na bilo kojem elektroničkom mediju (CD, USB).
Materijal se ne vraća.

Rokovi za predaju programa:


Natječaj je otvoren od 14. veljače 2011. godine do 4. ožujka 2011. godine u 15:00 sati.

Programi se predaju osobno u ured  protokola Sveučilišta u Splitu. (Livanjska 5/I)
Naknadnih rokova za predaju dokumentacije neće biti.

Napomene:
• Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir.
• Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima.
• Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (www.szst.hr).

OBRASCI ZA PRIJAVU:

p1-obrazac.doc

p2-obrazac.doc

F1 – financijski_plan.xls

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Prati nas na

Kontakt

  • Adresa: Ruđera Boškovića bb
  • Split, 21000, Hrvatska

Nalazite se: Naslovnica